Klášterní madrigal (Historie jednoho panství)

Kdesi pod horami u hranic Českého království se nachází Klášter s panstvím, Bohem i generální kapitulou v Selbru zapomenutým. Spravují ho líní řeholníci a obývají hříšní poddaní. Čas tu plyne klidně a bez ambicí, když do skriptoria Kláštera dorazí královská listina, podle níž se jedna z vesnic povyšuje na město. Nastane ovšem problém – která vesnice by to vlastně měla být? Poddaní začínají intrikovat, aby se této povinnosti vyhnuli. Ale to jim nebrání, aby dál nežili svým životem, jehož smyslem je především zábava v šenku a milostné schůzky pod ostřížím dohledem všímavých sousedek. A tehdy se do celé věci vloží královská kancelář a pod tlakem okolností i sami řeholníci.
 
nakladatelství MOBA Brno
autor: Vlastimil Vondruška
rok vydání: 2011
počet stran: 240

Cena: 249 Kč