Přemyslovská Epopej II. - Jednooký král (Václav I.)

Přemysl I. Otakar bojuje o uznání svého sňatku s Konstancií Uherskou a tím také o legalizaci nástupnických práv malého Václava. Přikloní se na stranu Štaufů a po složitém diplomatickém zápase získá definitivní potvrzení královské koruny Zlatou bulou sicilskou. V té době se malý Václav ocitne po otcově boku a učí se vládnout a také válčit. Ještě za života Přemysla I. Otakara je korunován českým králem a po jeho smrti převezme vládu. Začne budovat okázalý královský dvůr, obklopí se rytíři a umělci. Současně musí tlumit ambice své matky a především mladšího bratra Přemysla, který spravuje Moravu. Jeho politickým snem je získat rakouské země, kde vládne vévoda Fridrich zvaný Bojovný. Podaří se mu ovládnout jejich podstatnou část, ale ztradou císaře je o získaná území připraven. Nicméně zápas není dobojován, jenže spory musejí na čas ustat, protože křesťanský svět napadli divocí Mongolové.
 
nakladatelství MOBA Brno
autor: Vlastimil Vondruška
rok vydání: 2012
počet stran: 632
řada: Přemyslovská Epopej

Cena: 439 Kč