INFORMACE PRO POŘADATELE


Vážení přátelé,
s ohledem na mé současné možnosti mohu vystupovat jen na místech, která jsou od mého bydliště (tedy od Doks u Máchova jezera) vzdálená do 100 km. Čas se zastavit nedá a věřím, že to mí čtenáři i pracovníci knihoven pochopí.

Vondruška

Ceny besed od 1. 1. 2022

Do vzdálenosti 50 km od Doks u Máchova jezera: 4500 Kč
Do vzdálenosti 100 km od Doks u Máchova jezera: 4800 Kč

Ceny jsou včetně cestovného a DPH