INFORMACE PRO POŘADATELE


Ceny besed od 1. 1. 2021

Do vzdálenosti 100 km od Doks u Máchova jezera: 4500 Kč
Při vzdálenosti od 100 do 200 km od Doks u Máchova jezera: 4900 Kč
Při vzdálenosti nad 200 km od Doks u Máchova jezera bez noclehu: 6000 Kč
Při vzdálenosti nad 200 km od Doks u Máchova jezera s noclehem (hradí pořadatel): 5300 Kč

Ceny jsou včetně cestovného a DPH