Epištoly o elitách a lidu

Volné pokračování knihy Breviář pozitivní anarchie, které se věnuje současnosti z pohledu dvou odlišných vrstev – elity a lidu. Autor uvádí titul slovy: “Elitu chápu jako skupinu lidí, která díky svému mocenskému postavení určuje běh života lidí. Lid, to jsou ti ostatní, jejichž běh života je určován vládci. Dostává se mu poznání z úst učenců a těší ho tvorba talentovaných umělců. Pokud však elity vnucují lidem postoje, poznání a zábavu, s nimiž bytostně nesouhlasí, nerozumí jim a nemíní je přijmout za své, reptá. V takových dobách pak vycházejí knihy podobné této”.
 
nakladatelství MOBA Brno
autor: Vlastimil Vondruška
rok vydání: 2018
počet stran: 259

Cena: 299 Kč