BESEDY


Vážení přátelé,
s ohledem na mé současné možnosti mohu vystupovat jen na místech, která jsou od mého bydliště (tedy od Doks u Máchova jezera) vzdálená do 100 km. Čas se zastavit nedá a věřím, že to mí čtenáři i pracovníci knihoven pochopí.

Vondruška

Vyprávění spisovatele Vlastimila Vondrušky, vhodné především pro knihovny, délka cca 90 minut. Pořady nejsou koncipovány pro základní školy! S ohledem na frekvenci akcí nutno objednat s dostatečným předstihem.
Akce se konají jen v měsících březen, duben a květen, na podzim pak v druhé polovině září, říjnu a první polovině listopadu.

Oldřich z Chlumu – historický román a skutečnost

Vyprávění o tom, jak jsem se jako historik dostal k psaní beletrie, o životě spisovatele a také o zásadách tvorby historické beletrie. Přiblížím historické prameny, které jsou k dispozici a jak se dají používat. Pokusím se také naznačit, jak na jejich základě přichází autorská inspirace. Na postavě Oldřicha z Chlumu rozebírám principy středověkého soudnictví a ve společnosti panoše Oty pak milostný život našich předků. Vyprávěním se prolínají nejen odborné informace z dějin, ale i zábavné historky ze života. Tento pořad má již více než 850 repríz. Vhodné i pro literární kavárny a malé kluby.

Záznam vystoupení v Rokycanech 2. 6. 2017
1. část: https://www.youtube.com/watch?v=jLvAm_aKYJo
2. část: https://www.youtube.com/watch?v=wVr_06MDE_0

Přehled akcí v roce 2023

21.9.2023 - Nechanice v 18:30 hod. – Kulturní dům
3.10.2023 - Ledčice v 18 hod. – Kulturní a informační centrum U Cinků
4.10.2023 - Benešov v 18 hod. – Městská knihovna
11.10.2023 - Číčovice v 18 hod. – Středisko v budově bývalé školy
12.10.2023 - Libochovice v 18 hod. – Kulturní dům U Tří lip
17.10.2023 - Sázava v 17 hod. -Městská knihovna
19.10.2023 - Jilemnice v 17 hod. – Městská knihovna
24.10.2023 - Ústí nad Labem v 18 hod. – Knihovna Ústeckého kraje