ČASTÉ DOTAZY


Mohu si nechat knihu podepsat?

Ano, pokud to uvedete do poznámky k objednávce, knihu zašlu s podpisem. Chcete-li knihu koupit jako dárek pro někoho blízkého, mohu vepsat i věnování, které naformulujete a já případně drobně upravím. Knihy samozřejmě podepisuji i na všech akcích, kde se setkávám s čtenáři (nejbližší najdete na....). Knihy si můžete donést své nebo si některé tituly můžete zakoupit na místě.


Kde mohu koupit vaše e- knihy a audioknihy?

Kromě běžných prodejen je kompletní nabídka k dispozici u vydavatelů:

eknihy: https://www.mobaknihy.cz/eknihy/?filter%5B%5D=311

audioknihy: https://tympanum.cz/hledani?q=vondru%C5%A1ka


Vyjdou ještě nějaké příběhy s Oldřichem z Chlumu?

Tenhle dotaz dostávám kupodivu často, i když jsem nikdy neprohlásil, že s psaním historických detektivek končím. Možná některé čtenáře matou reklamy, kde se říká „poslední příběh Oldřicha z Chlumu“. Ovšem tím je míněno, že to je poslední v řadě, ale nikoli poslední tečka celé řady. Dokud budu moci a čtenáře to bude bavit, budu se snažit, aby tenhle hrdina dál zápasil o spravedlnost.


Kolik románů s Oldřichem z Chlumu zatím vyšlo?

První román o správci hradu Bezdězu vyšel v sešitové podobě roku 1995 pod pseudonymem Jan Alenský. V tomto příběhu se hlavní hrdina jmenuje Jíra z Chlumu. Poprvé se jméno Oldřich z Chlumu objevuje v románu Dýka s hadem, který vyšel na podzim roku 2002. Od té doby vyšlo do léta 2023 třicet jedna románů s tímto středověkým hrdinou. Několik z nich bylo vydáno i v zahraničí. Na základě románů vznikly rozhlasové dramatizace, audioknihy a rovněž televizní film Jménem krále. Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích nabízí dramatizaci románu Ďáblův sluha.


Nakolik jsou příběhy v historických románech a detektivkách věrné? Staly se?

Na první pohled to vypadá svůdně – jsem historik a je tedy legitimní, že budu pravdivě a zcela věrohodně zobrazovat dějiny. Leč není to tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Písemných dokumentů ze středověku se dochovalo, obrazně řečeno, jako za krejcar uranu. Jen ten, kdo se věnoval studiu té doby nikoli z učebnic, ale hledal v kronikách a listinách, ví, jak málo máme informací. Ani v případě panovníků si nejsme někdy jistí, kdy se narodili a o tom, jak žili, nevíme téměř nic. Soukromí nebylo hodno pozornosti kronikářů, a pokud něco zapsali, většinou to je spíše oslavná legenda nebo naopak pomlouvačný... více


Vypadal hrad Bezděz tak, jak popisujete v románech s Oldřichem z Chlumu?

V principu ano, i když jeho úplné počátky nejsou zcela jasné. V listině, vydané v Písku 22. října 1264, nařídil král Přemysl II. Otakar odevzdat lokátorům Konrádovi a Hertvíkovi z Kravař „v lesích Bezdězských ležících při potoku řečeném Dokez i se vsí řečenou Chlum tolik, co by 100 lánův obnášelo, aby tu založili nové město.“

Jednou z prvních písemných zpráv o jeho existenci je až událost z roku 1279, kdy tu byl po bitvě na Moravském poli internován nezletilý kralevic Václav II. a jeho matka Kunhuta. V té době ovšem hrad již stál a byl natolik pevný, že se k podobnému účelu... více


Žil Oldřich z Chlumu nebo je to jen postava románová?

Oldřich z Chlumu je postavou literární. V historických pramenech rytíře podobného jména nenajdeme. Ale tak to s literárními hrdiny bývá. V roce 1264 se uvádí jméno „vladaře Jana na Bezdězi“. Objevuje se v listině, jíž Přemysl II. Otakar pověřil Kunráta a Hertvíka z Kravař, aby v lesích pod hradem založili město. I když se jmenovitě neuvádí, jednalo se o založení nedalekých Doks (tehdy ovšem Hyršperku). Další jméno se pak vztahuje k roku 1279, kdy zde byl purkrabím Heřman. To bylo v letech, kdy hrad vlastnil braniborský markrabě Ota Braniborský a věznil zde vdovu Kunhutu a malého Václava... více


Jak jdou romány s Oldřichem z Chlumu po sobě časově?

Příběhy Oldřicha z Chlumu nepíšu v časovém sledu. Nicméně abych zájemcům vyhověl, pokusil jsem se romány srovnat tak, jak by je Oldřich z Chlumu prožil.

Příběhy Oldřicha z Chlumu v chronologickém sledu

Vražda v ambitu (v knize Vražda v ambitu)
Místo děje: Magdeburk, mezi léty 1243 - 1244

Annemarie (v knize Oldřich z Chlumu – román a skutečnost)
Místo děje: Mühlhausen, rok 1244

... více


Proč se někdy staví Oldřich z Chlumu proti církvi?

K mému velkému překvapení jsem během doby, co píši knihy, dostal podobných dotazů několik. Jeden kritik se například rozhořčoval, že papežské encykliky říkají něco jiného než já. Inu, válčit s lidmi, kteří se dívají na svět očima ideologie, je těžké. To je totiž obecně nemoc dnešní doby, že věříme ideologickým výkladům, místo abychom se podívali na fakta a pokusili se udělat si vlastní názor... více